Ochotnické divadlo v Miličíně při TJ Sokol Miličín

Bylo založeno v roce 1875, a vyjma krátké přestávky v době 1. světové války pracovalo nepřetržitě plných 90 let. Vedle divadelních představení, kterých v letech svého největšího rozmachu uváděl i několik ročně, se proslavil v širokém okolí i svými zcela originálními masopustnímu maškarami – částečně improvizovanými, ale vždy veselými představeními, jež se již od konce 19. století hrávala takřka každoročně o masopustu před miličínskou radnicí. Nadšení bylo tehdy jistě nezměrné, přesto přišla doba, kdy poněkud vyprchalo. Stalo se to v roce 1965, kdy byla sehrána poslední hra a činnost Spolku byla ukončena. Nikoliv však definitivně. O 31 let později, v roce 1996, byl díky skupině místních nadšenců v čele s paní Vlastou Kořínkovou Spolek divadelních ochotníků znovu založen a ihned bylo navázáno na prastaré miličínské tradice: hned v roce následujícím byly obnoveny masopustní maškary a o několik měsíců později byla uvedena po dlouhých 32 letech také první divadelní hra. Od té doby již 13. rokem pracuje Spolek nepřetržitě, každoročně připravuje masopustní maškary a téměř každým rokem jednu divadelní hru.

Více o miličínských ochotnících naleznete zde.