Oslava 140. let ochotnického divadla v Miličíně

V sobotu 11. dubna oslavili v Miličíně 14O. výročí vzniku spolku divadelních ochotníků. Byla to v pořadí 5. akce v rámci oslav, kterými si připomněli toto výročí (Ples komediantů, dvě veřejná promítání ukázek z odehraných divadelních her, Masopust 2015 Tak šel čas).

Oficiální oslava proběhla v místní sokolovně a byla zahájena,výstavkou fotografií, plakátů, rekvizit a kostýmů. Na plátně byly promítány staré fotografie dokumentující činnost spolku i ukázky z divadelních představení a masopustních vystoupení. Atmosféru dotvářela živá hudba (harmonika: I. Kratinová, vozembouch: I. Dráb, koště: P. Pohan). Večer pokračoval besedou s bývalými i současnými herci souboru a s pamětníky. Program moderoval J. Vylít, který nejdříve shrnul historii miličínských ochotníků a potom vyzpovídal účastníky besedy. Protože při divadelních zkouškách i samotných představeních není o veselé zážitky nouze, nesl se večer v humorném duchu. Přispěla k tomu i živá vystoupení herců, kteří v krátkých ukázkách připomněli publiku nejkomičtější výstupy z různých divadelních her. Příjemným překvapením bylo také vystoupení Radka Martince, bývalého žáka místní školy, který v průběh u večera zazpíval několik muzikálových hitů. Starostka TJ Sokol Miličín, Jana Plačková, seznámila přítomné s průběhem stavebních úprav a oprav, kterými v posledních letech prošla budova sokolovny. Součástí akce byl i slavnostní raut pro všechny přítomné. Jako milou upomínku si všichni, kteří se nějakým způsobem podíleli nebo podílejí na pokračování činnosti spolku, odnášeli pamětní list z dílny akademického malíře Vladislava Kasky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě oslav. Obecnímu úřadu v Miličíně patří dík za podporu a finanční příspěvek,

Vlasta kořínková
(ročník XXV, číslo 08, Votické noviny, strana 9)